Хэвлэх DOC Татаж авах
НӨХӨН СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

НӨХӨН СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ХЭМЖЭЭ ТОГТООХ ТУХАЙ


2005 оны 07 сарын 07 өдөр


Төрийн ордон. Улаанбаатар хот


Дугаар 45Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн хуулийн 5 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, Сонгуулийн ерөнхий хорооноос ирүүлсэн саналыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1. Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 65 дугаар тойрогт явуулах нөхөн сонгуулийг улсын төвлөрсөн төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын хэмжээг 5273400 /таван сая хоёр зуун далан гурван мянга дөрвөн зуун/ төгрөгөөр тогтоож, уг зардлыг Засгийн газрын хуваарилагдаагүй хөрөнгөөс санхүүжүүлэхийг Засгийн газар /Ц.Элбэгдорж/-т даалгасугай.


2. Энэ тогтоолыг 2005 оны 7 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ