Хэвлэх DOC Татаж авах
НӨХӨН СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

НӨХӨН СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ХЭМЖЭЭГ ТОГТООХ ТУХАЙ


2006 оны 06 сарын 16 өдөр


Төрийн ордон. Улаанбаатар хот


Дугаар 60Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн хуулийн 5 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, Сонгуулийн ерөнхий хорооноос ирүүлсэн саналыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1. Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 46 дугаар тойрогт явуулах нөхөн сонгуулийг улсын төвлөрсөн төсвөөс санхүүжүүлэх зардлын хэмжээг 12305770 төгрөгөөр тогтоож, уг зардлыг Засгийн газрын хуваарилагдаагүй хөрөнгөөс санхүүжүүлэхийг Засгийн газар /М.Энхболд/-т даалгасугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ