Хэвлэх DOC Татаж авах
НӨХӨН СОНГУУЛЬ ТОВЛОН ЗАРЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

НӨХӨН СОНГУУЛЬ ТОВЛОН ЗАРЛАХ ТУХАЙ


2006 оны 06 сарын 16 өдөр


Төрийн ордон. Улаанбаатар хот


Дугаар 59Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 3 дахь заалт, Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн хуулийн 42 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 46 дугаар тойрог дахь нөхөн сонгуулийг 2006 оны 7 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэхээр товлон зарласугай.


2.Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн 46 дугаар тойрог дахь нөхөн сонгуулийн санал хураалтыг 2006 оны 9 дүгээр сарын 3-ны өдөр явуулахаар тогтоосугай.


3.Энэ тогтоолыг 2006 оны 7 дугаар сарын 20-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ