Хэвлэх DOC Татаж авах
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ


2000 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 40Засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт орсонтой холбогдуулж, Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 1, 2 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл байгуулах тухай Монгол Улсын Их Хурлын 2000 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 14 дүгээр тогтоолын 1 дэх хэсгийн 1 дэх заалтыг "1/Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн дарга:


С.Чинзориг-Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн дэд сайд;" гэж өөрчлөн найруулсугай.


2.Тогтоолын 1 дэх хэсгийн 2 дахь заалтын "-Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;" гэснийг "Л.Энхтайван-Санхүү, эдийн засгийн дэд сайд;", "-Хууль зүйн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга;" гэснийг "Ц.Мөнх-Оргил-Хууль зүй, дотоод хэргийн дэд сайд;" мөн хэсгийн 4 дэх заалтын "Д.Жанцан-Монголын ажил олгогч эздийн холбооны дэд ерөнхийлөгч;" гэснийг "Л.Нямсамбуу-Монголын ажил олгогч эздийн холбооны ерөнхийлөгч;" гэж тус тус өөрчилсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Л.ЭНЭБИШ