Хэвлэх DOC Татаж авах
ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ОНЦГОЙ АЛБАН ТАТВАРЫН ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ


1993 оны 1 дүгээр сарын 21-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 12Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


Засгийн газрын холбогдох шийдвэрийг Монгол Улсын Онцгой албан татварын хуульд нийцүүлэх арга хэмжэээг 1993 оны 2 дугаар сарын 1-ний дотор авахыг Засгийн газарт даалгасугай.


ДЭД ДАРГА Ж.ГОМБОЖАВ ТАМГЫН ГАЗРЫН ЕРӨНХИЙ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Н.РИНЧИНДОРЖ