Хэвлэх DOC Татаж авах
Олон нийтийн радио, телевизийн Үндэсний зөвлөлийн гишүүнээр томилох тухай

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Олон нийтийн радио, телевизийн Үндэсний зөвлөлийн гишүүнээр томилох тухай


2009 оны 07 сарын 02 өдөр 


Төрийн ордон, Улаанбаатар хот


Дугаар 51Олон нийтийн радио, телевизийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.8 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Дамбын Ганбатыг Олон нийтийн радио, телевизийн Үндэсний зөвлөлийн гишүүнээр томилсугай.


2.Энэ тогтоолыг батлагдсан өдрөөс нь эхлэн дагаж мөрдсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ