Хэвлэх DOC Татаж авах
ОЛОН НИЙТИЙН РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНЭЭР ТОМИЛОХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ОЛОН НИЙТИЙН РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЙН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНЭЭР ТОМИЛОХ ТУХАЙ


2009 оны 01 сарын 15 өдөр


Төрийн ордон, Улаанбаатар хот


Дугаар 05Олон нийтийн радио, телевизийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.8, 21.10, 22 дугаар зүйлийн 22.2 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Норовын Алтансүхийг Олон нийтийн радио, телевизийн Үндэсний зөвлөлийн гишүүнээр томилсугай.


2.Энэ тогтоолыг баталсан өдрөөс нь буюу 2009 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ