Хэвлэх DOC Татаж авах
Олон улсын конвенцид нэгдэн орох тухай /Хүмүүсийг барьцаанд авахтай тэмцэх тухай олон улсын конвенци/

МОНГОЛ УЛСЫН БАГА ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Олон улсын конвенцид нэгдэн орох тухай /Хүмүүсийг барьцаанд авахтай тэмцэх тухай олон улсын конвенци/


1992 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 22 Монгол Улсын Үндсэн хуулийн хорин тавдугаар зүйлийн 15-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Бага Хурлаас ТОГТООХ нь:


"Хүмүүсийг барьцаанд авахтай тэмцэх тухай олон улсын конвенцид"-д Монгол Улс нэгдэн орсугай.


ДАРГА      Р.ГОНЧИГДОРЖ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА      Б.ЧИМИД