Хэвлэх DOC Татаж авах
ПАРЛАМЕНТЫН МУЗЕЙГ ҮНДЭСЛЭН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ПАРЛАМЕНТЫН МУЗЕЙГ ҮНДЭСЛЭН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ


2000 оны 1 дүгээр сарын 6-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 05Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Үндэсний түүхийн музейн харьяанд Парламентын музей байгуулах ажлыг эхлүүлсүгэй.


2.Парламентын музей байгуулах, цаашдын үйл ажиллагааных нь зардлыг жил бүрийн улсын төвлөрсөн төсөвт тусган батлуулж байхыг Засгийн газар /Р.Амаржаргал/-т даалгасугай.


З.Парламентын музей байгуулах бэлтгэл ажлыг холбогдох байгууллагаас хийж гүйцэтгэхэд дэмжлэг үзүүлэхийг Төрийн байгуулалтын байнгын хороо /Д.Энхтайван/, Улсын Их Хурлын Тамгын газар /Б.Энэбиш/-т даалгасугай.


ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ