Хэвлэх DOC Татаж авах
ПРОКУРОРЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ЦАЛИНГИЙН САНГ ТОГТООХ ТУХАЙ ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ПРОКУРОРЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ЦАЛИНГИЙН САНГ ТОГТООХ ТУХАЙ ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ


2000 оны 2 дугаар сарын 04-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 23Монгол Улсын Үндсэн хуулийн тавин зургадугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг, Монгол Улсын Прокурорын байгууллагын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 1, 2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Прокурорын байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, цалингийн санг тогтоох тухай Улсын Их Хурлын 1993 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдрийн 59 дүгээр тогтоолын 2 дугаар хавсралтын 1 дэх хэсгийн 1; 2 дахь хэсгийн 2 дахь заалтыг дор дурдсанаар өөрчлөн найруулсугай:


1/"Нэг.Сумын прокурорын газар


1.Дорноговь аймаг дахь                           Сайншанд                                Сайншанд сум


сумын прокурорын газар


2/"Хоёр.Сум дундын прокурорын газар


2.Дорноговь аймаг дахь                            Замын Үүд                              Өргөн, Эрдэнэ,


сум дундын прокурорын                                                                               Хөвсгөл, Улаан-                                                                                                  газар                                                                                                                  бадрах, Хатан-булаг, Замын Үүд сум"


ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ