Хэвлэх DOC Татаж авах
ПРОКУРОРЫН БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАГДСАНЫ 7О ЖИЛИЙН ОЙГ ТЭМДЭГЛЭХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ПРОКУРОРЫН БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАГДСАНЫ 7О ЖИЛИЙН ОЙГ ТЭМДЭГЛЭХ ТУХАЙ


1999 оны 6 дугаар сарын 3-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 41Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Монгол Улсад прокурорын байгууллага байгуулагдсаны 7О жилийн ойг 2000 оны 8 дугаар сарын эхний долоо хоногт тэмдэглэхээр тогтоосугай.


2.Прокурорын байгууллага байгуулагдсаны 7О жилийн ойн арга хэмжээг зохион байгуулахтай холбогдсон зардлыг 2000 оны улсын төвлөрсөн төсөвт тусган шийдвэрлүүлэхийг Засгийн газар /Ж.Наранцацралт/-т даалгасугай.


ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ