Хэвлэх DOC Татаж авах
СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ


2001 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 14Сонгуулийн ерөнхий хорооны бүрэлдэхүүний бүрэн эрхийн хугацаа дууссантай холбогдуулан Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Улсын Их Хурлын дэргэдэх Сонгуулийн ерөнхий хороог дараахь бүрэлдэхүүнтэйгээр баталсугай.


1/ Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга                              -Ж.Ядамсүрэн


2/ Нарийн бичгийн дарга                                                       -Ж.Сүхбаатар


Гишүүд:


3/ Үндэсний статистикийн газрын дарга                            -Ч.Даваасүрэн


4/ Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн


Тамгын газрын даргын орлогч                                               -Д.Намсрай


5/ Улсын Их Хурлын Тамгын газрын


Ерөнхий нарийн бичгийн даргын


нэгдүгээр орлогч бөгөөд хуулийн


хэлтсийн дарга                                                                           -Ж.Нарантуяа


6/ Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын


тэргүүн дэд дарга                                                                     -Л.Хангай


7/ Санхүү, эдийн засгийн яамны Төрийн


нарийн бичгийн дарга                                                             -Н.Түмэндэмбэрэл


8/ Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга                                  -Ч.Амарболд


9/ Улсын дээд шүүхийн Тамгын газрын дарга                  -Д.Эрдэнэчулуун


10/ Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн


Хурлын нарийн бичгийн дарга                                             -Г.Маналжав


11/ Төрийн бус байгууллагын төлөөлөл


/Сонгогчдын боловсрол төвийн тэргүүн/                           -Р.Бурмаа


2.Сонгуулийн ерөнхий хорооны үйл ажиллагааны дэг, зохион байгуулалттай холбогдсон заавар, журмыг боловсруулж, Улсын Их Хурлын Төрийн байгуулалтын байнгын хороонд танилцуулахыг Сонгуулийн ерөнхий хороо /Ж.Ядамсүрэн/-нд даалгасугай.


З.Сонгуулийн ерөнхий хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн томилсонтой холбогдуулан Сонгуулийн ерөнхий хорооны өмнөх бүрэлдэхүүний бүрэн эрхийн хугацаа дуусгавар болсонд тооцсугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Л.ЭНЭБИШ