Хэвлэх DOC Татаж авах
Санхүүгийн зохицуулах хорооны орон тооны бус гишүүнийг томилох тухай

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Санхүүгийн зохицуулах хорооны орон тооны бус гишүүнийг томилох тухай


2010 оны 07 сарын 08 өдөр 


Төрийн ордон, Улаанбаатар хот


Дугаар 44Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2 дэх хэсэг, санал хураалтын дүнг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Санхүүгийн зохицуулах хорооны орон тооны бус гишүүнээр Бяраагийн Мөнхбаатарыг томилсугай.


2.Энэ тогтоолыг 2010 оны 7 дугаар сарын 08-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ