Хэвлэх DOC Татаж авах
САНАЛ ХУРААХ КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

САНАЛ ХУРААХ КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ


1992 оны 7 дугаар сарын 20-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 02Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


Монгол Улсын Их Хурлын даргыг сонгох санал хураалтыг зохион байгуулж, дүнг илтгэх үүрэг бүхий комиссыг дараахь бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай:


Комиссын дарга Ш.Батбаяр
Нарийн бичгийн дарга       Г.Зуунай
Гишүүдэд Б.Ганболд
Д.Дашцэдэн
М.Далайхүү


ХУРАЛДААНЫ ДАРГА П.ЖАСРАЙ