Хэвлэх DOC Татаж авах
САНАЛ ХУРААХ КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

САНАЛ ХУРААХ КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ


1992 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 06Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


Улсын Их Хурлын дэд даргын сонгуулийн санал хураах ажлыг зохион байгуулж, дүнг илтгэх үүрэг бүхий санал хураах комиссыг дор дурдсан бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай:


1.Т.Султан -комиссын дарга
2.С.Төмөр -комиссын нарийн бичгийн дарга
3.Т.Ганди -гишүүн
4.Д.Гомбо -гишүүн
5.Д.Лүндээжанцан -гишүүн


ДАРГА Н.БАГАБАНДИ