Хэвлэх DOC Татаж авах
САНАЛ ХУРААХ КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

САНАЛ ХУРААХ КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ


1992 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 09Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


Улсын Их Хурлын байнгын хороодын дарга нарын сонгуулийн санал хураах ажлыг зохион байгуулж, дүнг илтгэх үүрэг бүхий санал хураах комиссыг дор дурдсан бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай:


Д.Идэвхтэн -комиссын дарга
Ц.Элбэгдорж            -комиссын нарийн бичгийн дарга
Н.Ганбямба  -гишүүн
Д.Батбаатар -гишүүн
Ц.Төрмандах -гишүүн


ДАРГА Н.БАГАБАНДИ