Хэвлэх DOC Татаж авах
САНАЛ ХУРААХ КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН БАГА ХУРЛЫН ТОГТООЛ

САНАЛ ХУРААХ КОМИСС БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ


1992 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 37Улсын Бага Хурлын гишүүдийн саналыг үндэслэн ТОГТООХ нь:


Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүдэд нэр дэвшигчдийн талаар санал хураах комиссыг дараахь бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай:


Дарга: П.Бямбацэрэн         -Улсын Бага Хурлын гишүүн
Гишүүн: С.Чулуунбаатар -Улсын Бага Хурлын гишүүн
  Б.Галсандорж          -Улсын Бага Хурлын гишүүн


ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ