Хэвлэх DOC Татаж авах
САНАЛЫН ХУУДАСНЫ ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

САНАЛЫН ХУУДАСНЫ ЗАГВАР БАТЛАХ ТУХАЙ


2000 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 27Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь :


1.Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн саналын хуудсыг хавсралтаар баталсугай.


2.Монгол Улсын Их Хурлын 1996 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдрийн З6 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


З.Энэ тогтоолыг 2000 оны 9 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.


ДЭД ДАРГА Ж.БЯМБАДОРЖ