Хэвлэх DOC Татаж авах
ТОГТООЛД ӨӨРӨЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТОГТООЛД ӨӨРӨЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ


1992 оны 8 дугаар сарын 20-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 19Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


"Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Цэцийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай" Монгол Улсын Бага Хурлын 1992 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдрийн 34 дүгээр тогтоолын 1 дэх заалтыг "Үндсэн хуулийн цэцийн дарга, гурван гишүүнийг /гурван талаас тус бүр нэг/ орон тооны, таван гишүүнийг орон тооны бус байхаар тогтоосугай" гэж өөрчлөн найруулсугай.


ДАРГА Н.БАГАБАНДИ