Хэвлэх DOC Татаж авах
ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН БАГА ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ


1992 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 25Монгол Улсын Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн саналыг үндэслэн ТОГТООХ нь:


1.Монгол Улсын Бага Хурлын 1991 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн "Цалин хангамжийн тухай" 30 дугаар тогтоолын /ТМ-1991.¹3.228/ I-д "...сарын цалин 3000 төгрөгөөр..." гэснийг "...3500 төгрөгөөр..." гэж өөрчлөн найруулсугай.


2.Энэ заалтыг 1992 оны 4 дүгээр сарын 1-нээс эхлэн мөрдсүгэй.


ОРЛОГЧ ДАРГА К.ЗАРДЫХАН