Хэвлэх DOC Татаж авах
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ


2005 оны 06 сарын 23 өдөр


Төрийн ордон. Улаанбаатар хот


Дугаар 35Тогтоол хүчингүй болсонд тооцох тухай


Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


Монгол Улсын Их Хурлын “Газар өмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулах үндэсний зөвлөл байгуулах тухай” 2002 оны 7 дугаар сарын 04-ний өдрийн 40 дүгээр тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА Д.ЛYНДЭЭЖАНЦАН