Хэвлэх DOC Татаж авах
ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ


2005 оны 01 сарын 20 өдөр


Төрийн ордон. Улаанбаатар хот


Дугаар 08Олон Улсын Валютын Сантай хамтран хэрэгжүүлж байгаа “Ядуурлыг бууруулах, өсөлтийг хангах” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


Монгол Улсын Их Хурлын 2003 оны 57 дугаар тогтоолын 2 дахь заалтын “100.0 сая ам.долларыг тус тус хүүгүйгээр” гэснийг “100.0 сая ам.долларыг жилийн 1 хувийн хүүтэйгээр” гэж өөрчилсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА Д.ЛYНДЭЭЖАНЦАН