Хэвлэх DOC Татаж авах
ТОГТООЛД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТОГТООЛД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ


2006 оны 1 дүгээр сарын 19-ний өдөр .


Төрийн ордон. Улаанбаатар хот


Дугаар 03Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1. Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглох, тарифын бус бусад хязгаарлалт тогтоох бүлэг барааны жагсаалтыг батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын 1998 оны 5 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтын 3 дахь хэсгийн "Хаягдал хар болон өнгөт төмөрлөг" гэсний өмнө "Пиво, ундааны хаягдал лаазнаас бусад" гэж нэмсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Ц.НЯМДОРЖ