Хэвлэх DOC Татаж авах
Тогтоол хүчингүй болсонд тооцох тухай

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Тогтоол хүчингүй болсонд тооцох тухай


2010 оны 01 сарын 08 өдөр


Төрийн ордон, Улаанбаатар хот


Дугаар 03Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.“Зарим албан тушаалын цалингийн хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай” Улсын Их Хурлын 2008 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 07 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.


2.Энэ тогтоолыг 2010 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ДЭМБЭРЭЛ