Хэвлэх DOC Татаж авах
ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ


2007 оны 12 сарын 21 өдөр


Төрийн ордон, Улаанбаатар хот 


Дугаар 97 Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ НЬ:


1.Мянганы зам болон дэд бүтцийн босоо тэнхлэгийн чиглэл батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын 2001 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 09 дүгээр тогтоолын хавсралтын 1-д заасан Мянганы замын зүүн чиглэлийг “Улаанбаатар-Налайх - Баяндаваа - Эрдэнэ - Багануур - Өндөрхаан - Баян-Овоо -Түмэнцогт-Хөлөнбуйр – Булган - Чойбалсан - Сүмбэр” гэж өөрчилсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Д.ЛҮНДЭЭЖАНЦАН