Хэвлэх DOC Татаж авах
ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ


1998 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 42Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


"Нийслэлийн хилийн цэсийг шинэчлэн тогтоох тухай" Монгол Улсын Их Хурлын 1996 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 24 дүгээр тогтоолын 3 дахь заалтын " 131 дүгээр зарлигийг" гэснийг " 131 дүгээр зарлигийн 1 дүгээр хавсралтыг" гэж өөрчилсүгэй.


ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ