Хэвлэх DOC Татаж авах
ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ


2003 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 26Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1. Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийг шинэчлэн батлах тухай Улсын Их Хурлын 2002 оны 58 дугаар тогтоолын хавсралт дахь Ерөнхий сайдын харьяанд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гэсэн хэсгийн “3. Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар” гэснийг Засгийн газрын тохируулагч агентлаг гэсэн хэсгийн “3@a1@b. Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар” гэж өөрчилсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА Ж.БЯМБАДОРЖ