Хэвлэх DOC Татаж авах
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ


2004 оны 05 дугаар сарын 13-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 32Нийгмийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2004 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдрийн хуулийн 3 дугаар зүйлийн 1-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


"Норматив тогтоох тухай" Улсын Их Хурлын 1994 оны 12 дугаар сарын 5-ны өдрийн 86 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР