Хэвлэх DOC Татаж авах
ТАГНУУЛЫН БАЙГУУЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ТАГНУУЛЫН БАЙГУУЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ


2000 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 07Тагнуулын байгууллагын тухай хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Монгол Улсын Аюулгүй байдлыг хангах газрын нэрийг Монгол Улсын Тагнуулын ерөнхий газар болгон өөрчилсүгэй.


2.Тагнуулын байгууллагын тухай хуульд Засгийн газрын шийдвэрүүдийг нийцүүлэх, мөн хуульд заасан дүрэм, журмыг батлан мөрдүүлэх арга хэмжээг 2000 оны I улиралд багтаан хэрэгжүүлэхийг Засгийн газар /Р.Амаржаргал/-т даалгасугай.


3.Энэ тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хороо /Н.Алтанхуяг/-нд даалгасугай.


ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ