Хэвлэх DOC Татаж авах
УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 1995 ОНЫ 41 ДҮГЭЭР ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 1995 ОНЫ 41 ДҮГЭЭР ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ


2001 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 99Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


"Төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг дэвд хамаарах төрийн албан тушаалын зэрэг зиндаа, түүнтэй адилтгах албан тушаалын зэрэглэл тогтоох тухай" Улсын Их Хурлын 1995 оны 41 дүгээр тогтоолоор баталсан хавсралтын "Төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг дэвд хамаарах төрийн албан тушаалын зэрэг зиндаатай адилтгах албан тушаалын зэрэглэл"-ийн "ТӨ-ҮА"-ийн тусгай албан тушаалд "Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга", "ТӨ-YIA"-ийн тусгай албан тушаалд "Сонгуулийн ерөнхий хорооны нарийн бичгийн дарга" гэж тус тус нэмсүгэй..


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР