Хэвлэх DOC Татаж авах
УЛСЫН 1990 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАНГ БАТЛАХ ТУХАЙ

БҮГД НАЙРАМДАХ МОНГОЛ АРД УЛСЫН БАГА ХУРЛЫН ТОГТООЛ

УЛСЫН 1990 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАНГ БАТЛАХ ТУХАЙ


1992 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 081.БНМАУ-ын 1990 оны нэгдсэн төсвийн орлогыг 6494,2 сая төгрөгөөр, зарлагыг 6812,3 сая төгрөгөөр, төсвийн алдагдлыг 318,1 сая төгрөгөөр тус тус баталсугай.


2.БНМАУ-ын Засгийн газарт даалгах нь:


а/төсвийн жилийн явцад төсвийн зарлага /алдагдал/-ыг хуульд зааснаар хэтрүүлж байсан гажуудлыг зогсоож, төсвийн хуулийг тууштай биелүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсугай;


б/улсын 1991 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тайланд судалгаа дүгнэлт хийж, төсвийн алдагдлыг нөхөх саналын хамт энэ оны 5 дугаар сард багтаан Улсын Бага Хуралд оруулсугай.


ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ