Хэвлэх DOC Татаж авах
УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2003 ОНЫ 38 ДУГААР ТОГТООЛЫН ЗААЛТАД ТАВЬСАН МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ХОРИГИЙН ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2003 ОНЫ 38 ДУГААР ТОГТООЛЫН ЗААЛТАД ТАВЬСАН МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ХОРИГИЙН ТУХАЙ


2003 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 40Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн 14.3-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


Монгол Улсын Их Хурал 2003 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдөр баталсан Татварын хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 38 дугаар тогтоолын 2 дахь заалтад Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригийг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй гэж үзсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР