Хэвлэх DOC Татаж авах
УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2000 ОНЫ 32 ДУГААР ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2000 ОНЫ 32 ДУГААР ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ


2001 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 32Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасныг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ НЬ:


Төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо, бүтцийн ерөнхий бүдүүвчийг шинэчлэн батлах тухай Монгол Улсын Их Хурлын 2000 оны 32 дугаар тогтоолын хавсралтын 24-т заасан "Хөдөлмөр зохицуулалтын газар" гэснийг Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар" гэж өөрчилсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА Ж.БЯМБАДОРЖ