Хэвлэх DOC Татаж авах
УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 1999 ОНЫ 34 ДҮГЭЭР ТОГТООЛЫН ЗАРИМ ЗААЛТЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 1999 ОНЫ 34 ДҮГЭЭР ТОГТООЛЫН ЗАРИМ ЗААЛТЫГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ


2002 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 90Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


Монгол Улсын Их Хурлын 1999 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн 34 дүгээр тогтоолын нэг дэх хэсгийг хүчингүй болсонд тооцсугай .


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА С.ТӨМӨР-ОЧИР