Хэвлэх DOC Татаж авах
УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 1995 ОНЫ 41 ДҮГЭЭР ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 1995 ОНЫ 41 ДҮГЭЭР ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ


2001 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 13Төрийн албаны тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн З дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


Төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг дэвд хамаарах төрийн албан тушаалын зэрэг зиндаа, түүнтэй адилтгах албан тушаалын зэрэглэл тогтоох тухай Улсын Их Хурлын 1995 оны 7 дугаар сарын З-ны өдрийн 41 дүгээр тогтоолоор баталсан хавсралтын "Төрийн өндөр албан тушаалтны зэрэг дэвд хамаарах төрийн албан тушаалын зэрэг зиндаатай адилтгах албан тушаалын зэрэглэл"-ийн "ТӨ-VА"-ийн тусгай албан тушаалд "Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын дарга", "ТӨ-VIA"-ийн тусгай албан тушаалд "Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын гишүүн" гэж тус тус нэмсүгэй.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Л.ЭНЭБИШ