Хэвлэх DOC Татаж авах
УЛС ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛ ЭРХЭЛДЭГ ЗАРИМ АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

УЛС ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛ ЭРХЭЛДЭГ ЗАРИМ АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН ТУХАЙ


1996 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 37Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1."Төрийн улс төрийн албан тушаал эрхэлдэг төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн болон албан ажлын онцгой нөхцөлийн нэмэгдлийн хэмжээг тогтоох тухай" Улсын Их Хурлын 1995 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн 65 дугаар тогтоолын хавсралтын "Дүүргийн Засаг дарга, Сумын Засаг дарга, Хорооны Засаг дарга, Багийн Засаг дарга" гэснийг 1996 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчингүй болсонд тооцсугай.


2."Төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай" 1996 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуульд заасны дагуу тогтоох сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг даргын цалинг 1996 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн нөхөн олгохыг Засгийн газарт зөвшөөрсүгэй.


ДАРГА Н.БАГАБАНДИ