Хэвлэх DOC Татаж авах
ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ


1995 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 86Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


Харилцаа холбооны тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан дараахь арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Засгийн газарт даалгасугай:


1/харилцаа холбооны салбарын бүтэц, зохион байгуулалтыг 1996 оны 1 улиралд багтаан Харилцаа холбооны тухай хуульд нийцүүлэх;


2/харилцаа холбооны талаар хүчин төгөлдөр дагаж мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийг хуульд нийцүүлэх, холбогдох журмуудыг 1996 оны П улиралд багтаан гаргах.


ДАРГА Н.БАГАБАНДИ