Хэвлэх DOC Татаж авах
ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨСӨЛ ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨСӨЛ ӨРГӨН МЭДҮҮЛЭХ ТУХАЙ


2005 оны 8 дугаар сарын 4-ний өдөр .


Төрийн ордон. Улаанбаатар хот


Дугаар 51Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Хүн амыг орон сууцаар хангах, барилгын салбарт ажлын байр нэмэгдүүлэх хөтөлбөрийн төслийг боловсруулж, 2005 оны 10 дугаар сарын 20-ны дотор УИХ-д өргөн мэдүүлэхийг Засгийн газар/Ц.Элбэгдорж/-т даалгасугай.


                 МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                   Ц.НЯМДОРЖ