Хэвлэх DOC Татаж авах
ХИЛИЙН ЗААГ ТОГТООХ ТУХАЙ 

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ХИЛИЙН ЗААГ ТОГТООХ ТУХАЙ 


1996 оны 11дүгээр сарын 15-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 66“Алтанбулаг” эдийн засаг, худалдааны чөлөөт бүс байгуулах бэлтгэл ажлыг эхлэх үүднээс Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь :


“Алтанбулаг” эдийн засаг, худалдааны чөлөөт бүс нь Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумын нутаг дэвсгэрийн хилийн цэсийн дотор 500 га талбай бүхий газар нутагтай байхаар тогтоож, хилийн заагийг хавсралт ёсоор баталсугай.


ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ

 

/УИХ-ын 2003 оны 15 дугаар тогтоолоор хавсралтыг хүчингүйд тооцсон/