Хэвлэх DOC Татаж авах
ХАЛИУН БУГЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ХАЛИУН БУГЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ


2000 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 31Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь :


1."Халиун бугын үндэсний хөтөлбөр"-ийг хавсралтын ёсоор баталсугай.


2.Халиун бугын үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авахыг Засгийн газар /Р.Амаржаргал/-д даалгасугай.


ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ