Хэвлэх DOC Татаж авах
ХӨДӨЛМӨРИЙН АРБИТРЫН ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ХӨДӨЛМӨРИЙН АРБИТРЫН ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ


2001 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 55Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 118.8-д заасныг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь


Хөдөлмөрийн арбитрын дүрмийг хавсралт ёсоор баталсугай..


                                                                                                           МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                               Л.ЭНЭБИШ