Хэвлэх DOC Татаж авах
ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ


1997 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 19Татварын ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль баталсантай холбогдуулан Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


Дараахь арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Засгийн газар /М.Энхсайхан/-т даалгасугай:


1/татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх, татвар төлүүлэх тухай бусад хуулийн заалтыг Татварын ерөнхий хуулийн 2 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн заалтад нийцүүлэх арга хэмжээ авч, холбогдох хуулийн төслийг 1997 оны 4 дүгээр сард багтаан Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх;


2/Үндэсний татварын албыг бэхжүүлэх, Татварын ерөнхий хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх.


ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ