Хэвлэх DOC Татаж авах
ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ХУУЛИЙГ ДАГАЖ МӨРДӨХ ЖУРМЫН ТУХАЙ


1992 оны 5 дугаар сарын 4-ний өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 27Монгол Улсын Бага Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Монгол Улсын иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг буцааж хэрэглэхгүй.


2.Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлийн 1, 13 дугаар зүйлийн 2-т зааснаар батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад олгосон эрхийг Улсын аюулгүй байдлыг хангах ерөнхий газрын дарга, Цагдаагийн ерөнхий газрын дарга, Хууль зүйн сайд тус тусын харьяа цэргийн цол, зэрэглэл бүхий ажилтны хувьд эдэлж байхаар олгосугай.


З."БНМАУ-ын Бүх нийтийн цэргийн үүргийн тухай хууль"-ийг биелүүлэхээр урьд гаргасан эрх зүйн актуудыг Монгол Улсын иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нийцүүлэх арга хэмжээ авахыг Монгол Улсын Засгийн газарт даалгасугай.


ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА Б.ЧИМИД