Хэвлэх DOC Татаж авах
ХОТЫН НЭРИЙГ ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ХОТЫН НЭРИЙГ ӨӨРЧЛӨХ ТУХАЙ


1995 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 55Хэнтий аймгийн иргэд, иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга, Хэрлэн хотын захирагч, оршин суугчдын санал хүсэлтийг харгалзан Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


"Хэрлэн" хотын нэрийг "Бор-Өндөр" гэж өөрчлөн нэрлэсүгэй.


ДАРГА Н.БАГАБАНДИ