Хэвлэх DOC Татаж авах
ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ТУХАЙ


1999 оны 1 дүгээр сарын 22-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 08Зарим бараанд ногдуулах экспортын гаалийн татварын хэмжээ тогтоох тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай 1999 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдрийн хууль батлагдсантай холбогдуулан Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


Модны чиглэлийн аж ахуйн нэгжүүдийн үндэсний үйлдвэрийг сэргээх, энэ чиглэлээр байгуулагдсан суурин, тосгоны хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх арга хэмжээний хөтөлбөрийн төсөл боловсруулж Улсын Их Хуралд 1999 оны 1 дүгээр улиралд өргөн мэдүүлэхийг Засгийн газар /Ж.Наранцацралт/-т даалгасугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА Р.ГОНЧИГДОРЖ