Хэвлэх DOC Татаж авах
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ


2001 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 35Монгол Улсын Их Хурлын хуралдааны дэгийн хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 12 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан дор дурдсан арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг Засгийн газар /Н.Энхбаяр/-т даалгасугай.


1/ Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуульд заасан дүрэм, журам, зааврыг батлан гаргах;


2/ Хөдөлмөр эрхлэлтийн төв байгууллага, орон нутгийн албадыг зохион байгуулж ажиллуулах;


3/ Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуультай уялдуулан Техник мэргэжлийн боловсролын тухай хуулийн төслийг 2001 оны гуравдугаар улиралд багтаан Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх;


4/ хувийн болон төрийн бус байгууллагын хөдөлмөр зуучлалын албадад энэ хуульд заасны дагуу дэмжлэг үзүүлэх.


2.Энэ тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Улсын Их Хурлын Нийгмийн бодлогын байнгын хороо /Т.Ганди/-нд даалгасугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА Ж.БЯМБАДОРЖ