Хэвлэх DOC Татаж авах
ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАМТЫН МАРГААН ЗОХИЦУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ, ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛҮҮДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ БАТЛАГДСАНТАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ХӨДӨЛМӨРИЙН ХАМТЫН МАРГААН ЗОХИЦУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ, ҮЙЛДВЭРЧНИЙ ЭВЛЭЛҮҮДИЙН ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ БАТЛАГДСАНТАЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ


1993 оны 11 дүгээр сарын 2-ны өдөр


Улаанбаатар хот


Дугаар 78Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуульд заасны дагуу аж ахуйн нэгж, байгууллага дахь үйлдвэрчний эвлэлийг бүртгэх бэлтгэлийг 1994 оны 1 дүгээр сарын 1-ний дотор хангахыг Засгийн газарт даалгасугай.


2."Дүрэм батлах тухай" БНМАУ-ын Ардын Их Хурлын Тэргүүлэгчдийн 1990 оны 4 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 99 дүгээр зарлигийг Монгол улсын Хөдөлмөрийн хамтын маргаан зохицуулах тухай хууль хүчин төгөлдөр болох өдрөөс эхлэн хүчингүй болсонд тооцсугай.


ДАРГА Н.БАГАБАНДИ