Хэвлэх DOC Татаж авах
ЦЭРЭГ ХАЛАХЫГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ЦЭРЭГ ХАЛАХЫГ ЗӨВШӨӨРӨХ ТУХАЙ


1993 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдөр


Улаанбаатар  хот


Дугаар 42Монгол Улсын иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 6 дахь хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.1992 онд цэргийн жинхэнэ албанд татагдсан байлдагч, түрүүч нарыг цэргийн албаны хугацаа дуусахаас нэг сарын өмнө халахыг Монгол Улсын Засгийн газарт зөвшөөрсүгэй.


2.Цэрэг татах, халах ээлжийн хугацааг оновчтой тогтоож, 1992 онд цэргийн жинхэнэ албанд татагдсан байлдагч, түрүүч нарыг цэргийн албанаас халах, 1993 оны эхний ээлжийн цэрэг татлагыг явуулахад улсын хил, чухал объектуудын хамгаалалтыг сулруулахгүй байх арга хэмжээ авахыг Засгийн газарт даалгасугай.


ДАРГА Н.БАГАБАНДИ