Хэвлэх DOC Татаж авах
Эмийн талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай/Энэ тогтоолыг 2014 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 57 дугаар тогтоолоор хүчингүй болсонд тооцсон/

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

Эмийн талаар төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай


2002 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр


Улаанбаатар хот 


Дугаар 68Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Эмийн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг хавсралтын ёсоор баталсугай.


2.Эмийн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Үндсэн чиглэл, төсөвт жил бүр тусган хэрэгжүүлэхийг Засгийн газар /Н. Энхбаяр/-т даалгасугай.


МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДЭД ДАРГА Ж.БЯМБАДОРЖ