Хэвлэх DOC Татаж авах
ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМАНД ГАЗАР ТҮРЭЭСЭЭР АШИГЛУУЛАХ ТУХАЙ

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ

ЭЛЧИН САЙДЫН ЯАМАНД ГАЗАР ТҮРЭЭСЭЭР АШИГЛУУЛАХ ТУХАЙ


2005 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр .


Төрийн ордон. Улаанбаатар хот


Дугаар 56Газрын тухай хуулийн 17.1.2 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:


1.Улаанбаатар хот дахь Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын Элчин сайдын яаманд одоо ашиглаж байгаа газрыг нь урт хугацааны түрээсийн гэрээгээр ашиглуулахаар тогтсугай.


2.Энэтхэгийн талтай газар ашиглуулахаар гэрээ байгуулж ажиллахыг Монгол Улсын Засгийн газар/Ц.Элбэгдорж/-т даалгасугай.


                                              МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                                                      Ц.НЯМДОРЖ